Någon som stavar med Z kan väl inte vara god, eller?

General Zithirhuun , vilken jäkla general frågar sig äventyrarna och till råga på allt så stavar han sitt namn med Z och två uu det kan inte vara något gott i det. Generaler har ju kaptener och en viss kapten Aerun var ju med på det hemliga mötet mellan prästerna och Durkick, han höll ju även tillbaks stadsvakten när hjältarna poserat som de förlorade och stoppade sina män att springa efter kanske kan han leda dom till generalen.

Naivarah förhör sig samtidigt på stan om kaptenen, han har tydligen slagits i fjärranländer och att han kom till staden i sommras tillsammans med 8 soldater, men folk verkar tycka gott om honom.

Naivarahs efterfrågningar leder gruppen till porten där de får reda på att Aerun är stationerad vid marknads platsen, en snabb plan sätts i verket som går ut på att ett medelande ska skrivas och lämnas till Aerun i detta står det att äventyrar gruppen Freespirits är generalen på spåren och att han bör vara försiktig. Detta medelande ska överlämnas av Xavier utklädd till Grovald.

Planen sätts i verket, Kaptenen får lappet, men förstår inte vad det gäller och kastar lappen, han beodrar även att Grovald ska gripas men Xavior byter snabbt form och Grovald finns inte att finna längre.
Då planen inte fått den effekt gruppen velat bestämmer dom sig för att konfontrera honom som sig själva för att Bronweg ska kunna få möjlighet att se om även hans själ är borta och övertagen, men Bronweg finner inga spår av magi från mannen så slutsattsen dras att han är styrd av guld.

Då detta inte gett äventyrarna några ny ledtrådar provar dom på ett gammalt välbeprövat knep, nämligen anklaga Pelor för att vara grunden till allt ont. Så de beger sig ner till Nine Bells och Pelors tempel. Liken uppsvällda och stinkande kvar på golvet som dom lämnades vid deras tidigare besök, källaren är vattenfylld och Naivarah ger sig ner i det mörka vattnet, där hon finner en ond godliknande humanoid som utan större problem tas om hand av gruppen och utfrågas, det visar sig att han har sin egen agenda att anfalla och ta över staden, men känner inget till om demoner, doubblegangers, eller elementarer. Så dess liv avslutas.

Ännu en gång krossas äventyrarnas planer och de känner sig tillbaks på ruta ett. De sätter sig som så många gånger förr på värdshuset och över ett stop öl går igenom informationen som dom har, att staden ska dränkas i eld får dom att funderar på hur någon skulle kunna bygga en portal mitt i staden utan att misstänkte något, Moradins tempel håller ju på att rustas upp och hade inte Durkick synts till på bygget under underliga tider. Mystiken tätnar och gruppen ger sig ner till bygget, att få tillträde till bygget som Moradins verktyg blir en lätt match och de får reda på att Durkick har den senaste tiden tappat intresset för bygget utan när han besöker det så kommer han bara för att tala med Bantram Hammerfist.

De får även reda på att bygget har drabbats av flertalet olyckor och material sändningar har försvunnit på mysiska sätt.

Templet är byggt på den plats där staden grundades och som gammal dvärgstad finns det fullt med schakt och gruvor fortfarande kvar, dock inga som används. Nedgången till gruvornas vaktas av fyra dvärgkrigare som berättar att berget har talat till dom och att något inte står rätt till, berget är inte nöjt och något är fel.

Jou då ä la de bäst vi titt efter säger Bronweg…